Διαρκής Υποστήριξη και Προγραμματισμός σε Δήμους και Κοινότητες

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει φέρει τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δύσκολη θέση, με περιορισμένα έσοδα και αυξημένες ανάγκες. Η Financial Business Systems (F.B.S.) με την εμπειρία της σε σχέδια διάσωσης και εξυγίανσης, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ανάπτυξης των δήμων και κοινοτήτων.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Πρόγραμμα Εξυγίανσης

 • Διαγνωστική Μελέτη: Λεπτομερής ανάλυση της κατάστασης του δήμου.
 • Αξιολόγηση: Αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης για τον προσδιορισμό των ορίων και των αντοχών του δήμου.
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εκπόνηση ειδικού επιχειρησιακού προγράμματος και υποστήριξη για την έγκριση του.
 • Παρακολούθηση: Συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος εξυγίανσης.

Πρόγραμμα Σταθερότητας

 • Κυλιόμενος Προϋπολογισμός: Μετατροπή του προγράμματος εξυγίανσης σε κυλιόμενο προϋπολογισμό.
 • Διοίκηση με Στόχους: Θέσπιση αυστηρών κριτηρίων εκτέλεσης προϋπολογισμού και πολιτική ελαχιστοποίησης δαπανών.
 • Μηνιαίες Εκθέσεις: Μηνιαίες προϋπολογιστικές και απολογιστικές εκθέσεις για συνεχή αξιολόγηση.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης

 • SWOT Ανάλυση: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του δήμου και των δυνατοτήτων ανάπτυξης.
 • Διοικητική και Λειτουργική Αναδιοργάνωση: Στρατηγική αναδιοργάνωση για βελτίωση της αποδοτικότητας.
 • Action Plan: Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλάνου δράσης με στόχους, στρατηγικές και ενέργειες.
 • Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός: Μετατροπή του Action Plan σε λεπτομερή χρηματοοικονομικό προγραμματισμό.

Με την εξειδικευμένη υποστήριξη της F.B.S., οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να βελτιώσουν τη διαχείριση των πόρων τους, να επιτύχουν δημοσιονομική σταθερότητα και να προωθήσουν την ανάπτυξη. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον δήμο σας να ξεπεράσει τις προκλήσεις και να επιτύχει τους στόχους του.