Τεχνικές Οικονομικής Ανάλυσης

logo_fbs_normal

Η Financial Business Systems χρόνια στις ανάγκες του Έλληνα επιχειρηματία και με αφορμή την έντονη οικονομική κρίση που διέπει αυτόν, αποφάσισε να εξελίξει περισσότερο τις οικονομοτεχνικές της υπηρεσίες δημιουργώντας καινοτόμα χρηματοοικονομικά προγράμματα τα οποία:

1. Προειδοποιούν τον επιχειρηματικά αυτόματα όταν αναγνωρίζεται χρηματοοικονομικός κίνδυνος

2. Αναγνωρίζουν το είδος του κινδύνου αυτού

3. Ποσοτικοποιούν τον κίνδυνο

 Η Financial Business Systems λόγω της συνεχής αύξηση των προβλημάτων των εταιρειών, τα οποία οφείλονται σε εσωτερικά ή εξωτερικά αίτια, αποφάσισε να δώσει αυτές τις χρηματοοικονομικές εφαρμογές απευθείας επιχειρηματία με σκοπό την βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η παρών σελίδα τελεί από επεξεργασία.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα να είναι στην διάθεση σας.