Διεύθυνση F.B.S.

I. Τσαλουχίδη 20, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Επικοινωνία

Τηλ 2310 886746

Fax2310 886739

E-mail  info@fbs.com.gr

Τ.Κ.54248

Για αμεσότερη επικοινωνία και εξυπηρέτηση σας με κάποιον συνεργάτη μας, παρακαλώ επικοινωνήστε με E-mail στην διεύθυνση μας Info@fbs.com.gr