Υπηρεσίες και Μελέτες

Η Financial Business Systems (F.B.S.) προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών και μελετών που στοχεύουν στη στήριξη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, επαγγελματιών, δημοσίων φορέων και μονάδων υγείας. Ανακαλύψτε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας να πετύχει τους στόχους της και να ξεπεράσει τις προκλήσεις της σημερινής οικονομικής κρίσης.

Υπηρεσίες της F.B.S.

 • Οικονομικός Σύμβουλος: Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοοικονομικής διαχείρισης, αξιολόγησης και προγραμματισμού για την επίτευξη βιωσιμότητας και ανάπτυξης. more…
 • Ξενοδοχειακό Management: Εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης για ξενοδοχειακές μονάδες, εστιάζοντας στην αποδοτικότητα και τη ρευστότητα, με στρατηγικά πλάνα δράσης προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε ξενοδοχείου. more…
 • Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός σε Μονάδες Υγείας: Λύσεις χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης και εξυγίανσης για μονάδες υγείας, εξασφαλίζοντας βιωσιμότητα και ανάπτυξη εν μέσω οικονομικών προκλήσεων. more…
 • Διαρκής Υποστήριξη και Προγραμματισμός σε Δήμους και Κοινότητες: Υποστήριξη στον προγραμματισμό και τη διαχείριση των πόρων για δήμους και κοινότητες, με στόχο την οικονομική σταθερότητα και βιώσιμη ανάπτυξη. more…
 • BUSINESS PLAN για Μικρές Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες: Αξιολόγηση, σχεδιασμός και διαχρονική παρακολούθηση μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών, με στόχο την ανάπτυξη βιώσιμων και αποδοτικών επιχειρηματικών πλάνων. more…

Μελέτες της F.B.S.

 • Διαγνωστικές Μελέτες: Αναλύουμε τα βασικά οικονομικά μεγέθη και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της επιχείρησης για να προσδιορίσουμε τις τρέχουσες δυνατότητες και αδυναμίες. more…
 • Μελέτες Αποτίμησης Αξίας της Επιχείρησης: Προσδιορίζουμε την πραγματική αξία της επιχείρησης χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές αποτίμησης, όπως η καθαρή περιουσιακή θέση και οι προεξοφλημένες ταμειακές ροές. more…
 • Μελέτες Ανταγωνισμού: Συλλέγουμε και αναλύουμε δεδομένα για τους ανταγωνιστές, προκειμένου να εντοπίσουμε τις στρατηγικές τους, τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, και να συγκρίνουμε την επιχείρησή σας με αυτούς. more…
 • Μελέτες Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου: Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε συστήματα εσωτερικού ελέγχου για τη βελτίωση της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της ασφάλειας των διαδικασιών της επιχείρησης. more…
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες Ειδικού Σκοπού: Δημιουργούμε προσαρμοσμένες μελέτες που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους της επιχείρησής σας, χρησιμοποιώντας σύγχρονες οικονομοτεχνικές μεθόδους. more…
 • Μελέτες Βιωσιμότητας: Εκπονούμε λεπτομερείς αναλύσεις για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχείρησής σας, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής κατάστασης, της ρευστότητας, και των προοπτικών ανάπτυξης. more…

Με τις υπηρεσίες και τις μελέτες της F.B.S., η επιχείρησή σας μπορεί να ενισχύσει τη βιωσιμότητά της και να αναπτύξει στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων της. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.