Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός σε Μονάδες Υγείας

Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός σε Μονάδες Υγείας από την F.B.S.

Ο τομέας της υγείας αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης και των συνεπακόλουθων παρεμβάσεων. Η παράταση του clawback και του rebate επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση των επιχειρήσεων υγείας, όπως τα κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, οι κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα.

Η Financial Business Systems (F.B.S.) με την εμπειρία της στη βιωσιμότητα και εξυγίανση των επιχειρήσεων, προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις υγείας να αντέξουν τις προκλήσεις του clawback και του rebate. Με τη νέα μας υπηρεσία “Financial Care & Financial Health”, παρέχουμε ένα δίχτυ προστασίας στον τομέα της υγείας, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή σας.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Διαγνωστική Μελέτη:
  • Ανάλυση της διαχρονικής πορείας και της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης.
  • Αξιολόγηση της επίδρασης του clawback και του rebate.
  • Διεξαγωγή stress tests για τον προσδιορισμό της αντοχής της επιχείρησης.
  • Συμπεράσματα και προτάσεις για τη βιωσιμότητα.
 • Λειτουργική και Χρηματοδοτική Αναδιοργάνωση:
  • Επανασχεδιασμός των διαδικασιών και της οργανωτικής δομής.
  • Σύνταξη κυλιόμενου ετήσιου προϋπολογισμού και μηνιαίων απολογιστικών εκθέσεων.
  • Πολιτικές ελαχιστοποίησης κόστους και βελτιστοποίησης της διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης.
 • Εξυγίανση και Ανάπτυξη:
  • Στρατηγικές εξυγίανσης και προσαρμογής στις εξωτερικές επιδράσεις.
  • Αναδιάρθρωση τραπεζικού δανεισμού και βελτίωση της ρευστότητας.
  • Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση με συγκεκριμένους δείκτες βιωσιμότητας.

Με τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας, μπορείτε να προετοιμάσετε την επιχείρησή σας για το μέλλον, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή της. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις στον τομέα της υγείας.